เสวนา “Coping with the Fourth Industrial Revolution: Thailand’ s Economic Growth Imperatives”

19/4/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “Coping with the Fourth Industrial Revolution: Thailand’ s Economic Growth Imperatives” ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-7432

View : 124