รับสมัครนิสิต เข้าศึกษาหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ)

19/4/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ กำลังเปิดรับสมัครเผู้สนใจข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัด –  15 มิถุนายน 2560

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.seachula.com หรือสอบถามที่ seachula@gmail.com

 

View : 4014