เสวนาวิชาการ “เพศทางเลือกในสถานศึกษา: ปัญหา บทบาท และแนวทางปฏิบัติในงานแนะแนว”

20/4/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ “เพศทางเลือกในสถานศึกษา: ปัญหา บทบาท และแนวทางปฏิบัติในงานแนะแนว” โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2oTIAJv

View : 189