อาจารย์สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

2/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag:
ผศ.ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Best Poster Award จากผลงานเรื่อง Process Optimisation in Powder Injection Moulding of Oxide Ceramics and Composites with Controlled Porosity จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th​ Thailand International Metallurgy Conference จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ​
View : 1821