จุฬาฯจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติครั้งที่12

3/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag: ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติครั้งที่12 ในชื่อโครงการ“12th EU-TH National Intervarsity Debate Championship” ระหว่างวันที่ 30มิถุนายน-4กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ 8.00-18.00 ณ คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เสริมสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว  ซึ่งผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาต้องทำการสมัครเข้าร่วมก่อนวันจัดกิจกรรมจริง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/EUTH.Intervarsity.Debate และติดตามรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2pWpggb เเละสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-810-0811 และ080-059-8555

View : 383