๒๘-๒๙ ก.ย. ๖๐ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”

4/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน และวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน – วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และกำหนดการวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรยังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ของราชการ จึงขอให้บัณฑิตและญาติมิตรแต่งกายและแสดงความยินดีอย่างสำรวมให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ของดดอกไม้ ลูกโป่ง และของที่ระลึกที่มีสีสันสดใส และการร้องเพลงหมู่ สำหรับการจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ขอให้จัดภายในอาคาร โดยตกแต่งอย่างเรียบง่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการทะเบียน โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๐๑๖ หรือที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔ – ๕ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.chula.ac.th

  • กำหนดคณะที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร   Thai   English
  • กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ   Thai   English
  • กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต   Thai   English
  • คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   English

 

View : 19032