ถ่ายทอดสด “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”

4/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

ถ่ายทอดสด….

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน และวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน – วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และกำหนดการวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรยังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ของราชการ จึงขอให้บัณฑิตและญาติมิตรแต่งกายและแสดงความยินดีอย่างสำรวมให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ของดดอกไม้ ลูกโป่ง และของที่ระลึกที่มีสีสันสดใส และการร้องเพลงหมู่ สำหรับการจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ขอให้จัดภายในอาคาร โดยตกแต่งอย่างเรียบง่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการทะเบียน โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๐๑๖ หรือที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔ – ๕ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.chula.ac.th

 • กำหนดคณะที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร   Thai   English
 • กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ   Thai   English
 • กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต   Thai   English
 • คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   English
 • สูจิบัตรพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร   Thai   English 

  ข้อปฏิบัติในการฝึกซ้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

  1. บัณฑิตจะต้องเข้าสู่ระบบ www.ccr.chula.edu เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวบัณฑิต และจะต้องนำบัตรมาในวันฝึกซ้อมและในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่ลืมนำบัตรมาในวันฝึกซ้อม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนิสิตกับฝ่ายลงทะเบียนบัณฑิต จึงจะสามารถพิมพ์บัตรใหม่ได้
  2. ในวันฝึกซ้อม ทั้งสองวัน บัณฑิต ควรมาถึงหอประชุม ก่อนเวลา นัดหมาย ( รอบเช้า 8.30 น. รอบบ่าย 13.00 น.) และ นั่งในที่นั่งที่กำหนดไว้ ในบัตรประจำตัวบัณฑิต ที่นั่งที่กำหนด จะเป็นที่นั่งในวันซ้อมเท่านั้น ไม่ใช่ที่นั่งในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
  3. การแต่งกายในวันฝึกซ้อม บัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลม สวมถุงเท้า รองเท้าหุ้มส้น บัณฑิตหญิง แต่งกายสุภาพ ใส่เสื้อมีแขน นุ่งกระโปรงแบบ สุภาพ ไม่สั้น หรือยาวเกินไป ห้ามนุ่งกางเกงขายาว มาในการฝึกซ้อม สวมรองเท้าหุ้มส้น ควรนำรองเท้าที่จะใช้ในวันจริง มาลองในการฝึกซ้อม พร้อมสวมถุงน่อง
  4. ในระหว่างการฝึกซ้อมขอความร่วมมือในการปิดเสียงสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวน และ งดการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการฝึกซ้อม
  5. ในการฝึกซ้อมทั้งสองรอบ บัณฑิตจะต้องผ่านการตรวจเช็ค ในระบบบันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกซ้อม และการตรวจเช็คชื่อ ของอาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมของแต่ละคณะ ถ้าบัณฑิต เข้าฝึกซ้อมไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่มาสาย ไม่ทันการเช็คชื่อในระบบการลงทะเบียน อาจมีปัญหา ในการตรวจสอบ ยืนยันการฝึกซ้อม

View : 30426