ภาพกิจกรรม : พิธีเปิดแพรคลุมป้ายห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวรและห้องพระพุทธชินสีห์

16/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวรและห้องพระพุทธชินสีห์ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 19 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จพระดำเนินถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ประทับ ณ ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ถวายเครื่องสักการะ จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กราบทูลถวายรายงาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แล้วเสด็จทอดพระเนตรห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร จากนั้นเสด็จยังที่ประทับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ถวายสังฆทาน ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์

View : 561