การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เบื้องลึกวีรกรรมสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี”

18/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เบื้องลึกวีรกรรมสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี” โดย รองศาตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ และการนำเสนอผลงานจากนักวิชาการทั่วประเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนร่วมงานและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.smartssociet.com/ สอบถามได้ที่ โทร. 034-255-096 หรือ E-mail: smarts.conferences@gmail.com

View : 587