ภาพกิจกรรม : สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “สันติศึกษา กับความอ่อนด้อยของการศึกษาไทย”

18/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 17 “สันติศึกษา กับความอ่อนด้อยของการศึกษาไทย” บทความโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เก็บบทความมาบอกเล่าและวิเคราะห์โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

View : 126