ภาพกิจกรรม : จุฬาฯ สร้างชื่อก้องโลกอีกครั้ง ส่ง “ตะขาบน้ำตก” ขึ้นแท่น 1 ใน 10 สปีชีส์ใหม่ของโลก 2017

24/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag:

จุฬาฯ สร้างชื่อก้องโลกอีกครั้ง ส่ง “ตะขาบน้ำตก” ขึ้นแท่น 1 ใน 10 สปีชีส์ใหม่ของโลก 2017 TOP TEN NEW SPECIES AWARD BY IISE พร้อมประกาศต่อยอดร่วมมือกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในการสกัดและใช้ประโยชน์จากพิษตะขาบ อีกหนึ่งความสำเร็จฉลองการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบหนึ่งศตวรรษ

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 217 อาคารเคมี 2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกันแถลงข่าว “การประกาศ 2017 TOP TEN NEW SPECIES AWARD หรือ 10 สุดยอดการค้นพบสปีชีส์ใหม่ของโลกประจำปี ค.ศ. 2017 โดยสถาบัน IISE (International Institute for Species Exploration) ของมหาวิทยาลัยแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการค้นพบตะขาบชนิดใหม่ของโลกโดยคณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หลังเคยได้รับการประกาศให้ กิ้งกือมังกรสีชมพู เป็น 1 ใน 10 การค้นพบสปีชีส์ใหม่มาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) ถือเป็นโอกาสในการร่วมฉลองการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี จุฬาฯ อีกด้วย

ภายในงานเดียวกัน ยังได้ประกาศความร่วมมือในการวิจัยต่อยอดด้านการใช้ประโยชน์จากพิษตะขาบ กับนักวิจัยจากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศาสตราจารย์ น.สพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันแถลงข่าว

View : 4284