อาจารย์จุฬาฯรับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน INNOVA BARCELONA 2017

30/5/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , , , ,

 

อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  และ ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  ได้ส่ง   ผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงาน INNOVA BARCELONA 2017ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ผลงาน “ชุดตรวจเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง” ( Rabies Smart Assay: a Simple Fluorescence Detection of Rabies Based on Rapid Nucleic Acid Hybridization with Smart Phone Signal Read)  ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

Gold medal with mention จากคณะกรรมการจัดงาน  Special prize จาก Ministry of Research and Innovation ประเทศโรมาเนีย

Special prize จาก Iran Top Inventors ประเทศอิหร่าน

INNOVA BARCELONA 2017 : Premio a la major innovaciơn สาขา Medicine and health จากคณะกรรมการจัดงาน บนเวทีกลาง

          ผลงาน “สารเสริมสำหรับลูกสุกรแรกเกิด”  (LiveBooster: Smart Potion for a Better Performance) ได้รับรางวัล

Gold medal with mention จากคณะกรรมการจัดงาน

Special prize จาก Ministry of Research and Innovation ประเทศโรมาเนีย

นอกจากนี้ อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ ยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Barcelona Innovation award : Chevalier Number of the cross : 20100 Brussels, Barcelona 04th May 2017 อีกด้วย

View : 2332