สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม”

8/6/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการ ให้คณาจารย์มีแนวทางในการสร้าง การผลิต การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการ และส่งเสริมการเขียนตำรา หนังสือวิชาการเพิ่มขึ้น หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ “ประสบการณ์การเขียนตำราเพื่อเพิ่มคุณภาพ และตรงความต้องการของตลาด” “เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์” “จากงานวิชาการสู่ความรู้เพื่อชุมชน” “คุณค่าตำราและหนังสือวิชาการ” เป็นต้น

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯให้ทุนสนับสนุนอาจารย์จุฬาฯจากกองทุนเพื่อการบริการทางวิชาการ จุฬาฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาครั้งนี้จำนวน 30 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-3259, 0-2218-3236 หรือเว็บไซต์ www.ChulaPress.com

 

View : 446