“หล่อเทียนพรรษา” ที่ธรรมสถาน จุฬาฯ 23 มิ.ย. นี้

9/6/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ธรรมสถานจุฬาฯ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพและร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ อาคารธรรมสถานจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม มุ่งหวังให้นิสิตชาวจุฬาฯ และสาธุชนทั่วไปรู้จักขั้นตอนและวิธีการหล่อเทียน ตลอดจนได้ใกล้ชิดกับพระศาสนาและมีโอกาสประกอบกิจอันเป็นกุศลร่วมกันในเทศกาลเข้าพรรษา

ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ และสาธุชนทั่วไปร่วมร่วมบริจาคเงินทำบุญ และเครื่องไทยธรรมเพื่อเป็นปัจจัยบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษา โดยบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่อาคารธรรมสถานจุฬาฯ ทั้งนี้ธรรมสถานจะนำเทียนพรรษาพร้อมปัจจัยที่รวบรวมได้ทั้งหมด ไปถวายวัดมกุฎคีรีวัน วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ และวัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธรรมสถานจุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๐๑๘-๙

View : 2482