ปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 32 เรื่อง “คงคุณค่าปัญญาไทยควบคู่การก้าวไกลเทคโนโลยี”

14/6/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 32 เรื่อง “คงคุณค่าปัญญาไทยควบคู่การก้าวไกลเทคโนโลยี” โดย ศ.กิตติคุณ กฤษณพงศ์ กีรติกร ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงฟังการปาฐกถาครั้งนี้

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ โทร. 0-2218-0240 ติดตามรับฟังการปาฐกถาได้ที่สถานีวิทยุจุฬาฯ ๑๐๑.๕ MHz หรือ www.curadio.chula.ac.th

View : 2187