ภาพกิจกรรม : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ มาเยี่ยมชมพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสถานวิจัยทรัพยากรทางน้ำที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

19/6/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

คุณ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ มาเยี่ยมชมพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสถานวิจัยทรัพยากรทางน้ำที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมการต้อนรับ

View : 73