26-29 ก.ค. นี้ “เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 2017 ” ที่จุฬาฯ

4/7/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการประชุมเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 2017 (Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2017 หรือ APrIGF 2017) ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเวทีระดับภูมิภาคครอบคลุมประเทศต่างๆในทวีปเอเชียและประเทศที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิค เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายร่วมกันถึงปัญหาและแนวทางจัดการอินเทอร์เน็ตในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต พบกับการสัมมนาที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศกว่า 700 คน ในทุกภาคส่วน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 02-218-3364-5 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทาง https://2017.aprigf.asia/registration/

View : 1230