เสวนาวิชาการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” ครั้งที่ 2

6/7/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่  2 ตอน เกิดอะไรในสยาม”  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.15 – 12.30 น. ณ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์  เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์สยามในช่วงวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436) เรื่องราวของป้อมพระจุลจอมเกล้า อนุสรณ์พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ย้อนรอยความทรงจำในวาระครบ 100 ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศให้สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2460

ในงานมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา อาทิ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นต้น พร้อมฟังเกร็ดความรู้ เรื่องเล่าที่น่าสนใจ  อาทิ “เครื่องเสวยทรงโปรดในรัชกาลที่ 5 เป็นต้น  และเยี่ยมชม “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” : นิทรรศการคลังข้อมูลเฉลิมพระเกียรติ นำชมโดย ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล  ภาควิชาภาษาไทย และผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร.0-2218-2934, 0-2218-2960 E-mail : Benja.r@car.chula.ac.th

View : 695