ถ่ายทอดสด…งานแถลงข่าวการประชุมนานาชาติ “APrIGF 2017” และเวทีจุฬาฯ เรื่อง “พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0(?)”

13/7/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

ชมถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/
(วันอังคารที่ 18 ก.ค. 60 เวลา 10.00 – 12.30 น.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  จะจัดงานแถลงข่าวการประชุมนานาชาติ “เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “APrIGF 2017” ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.00 – 10.30 น.  ณ ห้องประชุม 202  อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานร่วมกันในงานแถลงข่าว

จากนั้น เวลา  10.30 – 12.30 น.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 8 เรื่อง “พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0(?)”  เพื่อนำเสนอความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับสภาวการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของอินเทอร์เน็ตไทย โดยเฉพาะประเด็นทางนโยบาย เช่น OTT กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตไทย และการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต

          วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  • ศ.ดร.กาญจนา  กาญจนสุต  รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
  • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  • คุณมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์  สุจริตตานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ilaw)
    ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-5

 

View : 926