นิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล “นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น” ความสำเร็จผลักดันชีวิตพิชิตฝัน

13/7/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ

กมลชนก พิกุลทิพย์สาคร นิสิตชั้นปีที่ ๔  ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล “นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาคกรุงเทพ-ปริมณฑล” จากโครงการ “True Visions – BBC World News Future Journalist Award 2017 (FJA15)”

กมลชนก เผยว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้กิจกรรมนอกชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและก้าวตามความฝันให้สำเร็จ  แม้ความฝันของตนจะไม่ใช่ “นักข่าว” แต่ฝันที่จะเป็น “ผู้ประกาศข่าว” จึงอยากจะเริ่มต้นฝึกประสบการณ์การเป็นนักข่าวที่ดีให้ได้   ตนคิดว่าการเรียนรู้ต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง เชื่อว่าหากเป็นนักข่าว ก็พร้อมที่จะเป็นนักข่าวที่มีจริยธรรม นำเสนอข่าวสะท้อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคมไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  บริษัท ทรูวิชั่นส์ได้เปิดโอกาสให้กมลชนกฝึกงานกับสถานีข่าว TNN 24 เป็นระยะเวลา ๑  เดือน  ซึ่งเธอได้มีส่วนร่วมในการจับประเด็นข่าว เขียนข่าว แปลข่าว และทำข่าว  ได้นำวิชาความรู้ที่เรียนมาในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  ไม่เพียงแค่ได้ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติเท่านั้น ยังรวมไปถึงการใช้ไหวพริบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำข่าวจริงอีกด้วย

กมลชนกยังได้เชิญชวนน้องๆที่อยากตามความฝันให้สำเร็จ ขอให้น้องๆเปิดโอกาสให้กับตนเอง โดยทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์  ถึงแม้การเรียนจะสำคัญที่สุด  แต่กิจกรรมก็มีความสำคัญเช่นกัน

“ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนในคณะนิเทศศาสตร์ที่ผลักดันให้กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์  การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการทำตามความฝันที่มุ่งหวังไว้”  กมลชนก กล่าวทิ้งท้าย

View : 2577