สัมมนา เรื่อง “นโยบายแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560”

17/7/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตร MAID​ จะจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “นโยบายแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า รัฐศาสตร์ ชั้น 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ พ.ร.ก. ฉบับใหม่ ปี 2560

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 ได้ที่โทรสาร 0-2218-7419 หรือที่ pajongruk@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2218-7462 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน )

View : 1209