Blackboard ปิด (ชั่วคราว) เพื่ออัพเกรดระบบ

21/7/2017   ข่าว, ข่าวสาร Tag: ,

ด้วยระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2560​ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ​มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงระบบ Blackboard เพื่อ Upgrade จาก Version 2014 เป็น Version 2017

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านในการเปิดรายวิชาและเตรียมเนื้อหาการเรียนการสอนของภาคต้น ปีการศึกษา 2560  ได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และเริ่มใช้งานระบบใหม่อีกครั้งในวันที่ 7 สิงหาคม 2560

หากท่านได้แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนภายในระบบ Blackboard ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2560​ ข้อมูลจะไม่ได้ถูกบันทึกไปยัง Version ใหม่  แต่ท่านก็ยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลใน Course ได้ตามปกติ

​          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งาน จักขอบคุณยิ่ง หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพัทธมน (ศูนย์นวัตกรรมฯ) เบอร์โทร 02-218-0242 หรือ e-Mail :  pattamon.b@chula.ac.th   หรือ คุณณฐศร (สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) เบอร์โทร 02-218-3406  หรือ e-Mail : bbadmin@it.chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ

View : 2230