ถ่ายทอดสด… เสวนาวิชาการ เรื่อง “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ”

7/8/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ชมถ่ายทอดสดที่นี่  ทาง facebook Chulongkorn University 

หอประวัติจุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เรื่อง “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่นิสิตจุฬาฯ ปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริและพระราชประสงค์  โดยมี ดร.ณรงค์ โชควัฒนา และคุณสงคราม สมบูรณ์ นิสิตเก่าจุฬาฯซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ ในองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ เป็นวิทยากร  หอประวัติจุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เรื่อง “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่นิสิตจุฬาฯ ปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริและพระราชประสงค์  โดยมี ดร.ณรงค์ โชควัฒนา และคุณสงคราม สมบูรณ์ นิสิตเก่าจุฬาฯซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ ในองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ เป็นวิทยากร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนาในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ได้ที่ หอประวัติจุฬาฯ  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-2218-7097-9 หรือ facebook: Memorial Hall of Chulalongkorn University

View : 1018