จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บุคลากร นิสิตปัจจุบัน แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ ราคาเหรียญละ 20 บาท

10/8/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บุคลากร นิสิตปัจจุบัน แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ ราคาเหรียญละ 20 บาท บุคลากร แลกได้ไม่เกิน 3 เหรียญ นิสิตปัจจุบัน แลกได้คนละ 1 เหรียญ โดย

  • บุคลากรจุฬาฯ แลกเหรียญได้วันที่ 21- 25 สิงหาคม 2560
  • นิสิตรหัส 59 ลงไป (ทุกระดับการศึกษา) แลกเหรียญได้วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
  • นิสิตรหัส 60 (ทุกระดับการศึกษา) แลกเหรียญได้วันที่่ 4-8 กันยายน 2560

สามารถแลกเหรียญได้ที่ ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารจามจุรี 2 ชั้นล่าง

  • อดีตบุคลากรจุฬาฯ  แจ้งความประสงค์ขอแลกเหรียญผ่านส่วนงานที่สังกัด ตามประกาศของแต่ละส่วนงาน
  • นิสิตเก่าจุฬาฯ  ติดต่อขอแลกเหรียญได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (ตามวันและเวลาทำการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ โทร. 02-218-3359-60 หรือ www.cuar.chula.ac.th

View : 1176