กฐินพระราชทานจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

22/8/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ (วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี ๔๐๘-๑๑๔๐๖๒-๓ หรือผ่านบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ (วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร) เลขที่บัญชี ๕๔๕๔๙๗

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. ๐๒-๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑

View : 2091