“ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คนเก่ง กับประสบการณ์การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

25/8/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag:

“ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ (RDC 2015) เมื่อปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในปีนี้เขาเป็นหนึ่งในบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๙ กันยายนนี้
ไม้ไฑ เล่าถึงประสบการณ์ประทับใจจากการคว้าแชมป์การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2015 ที่จัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ ๒ ปีที่แล้วว่า โจทย์ที่กำหนดให้คือ “หุ่นยนต์สร้างเมือง” โดยให้หุ่นยนต์คีบกล่องโฟมขึ้นไปเรียงต่อกันเป็นชั้นๆ ให้ได้สูงที่สุด ไม้ไฑและเพื่อนๆ ในทีมอีก ๔ คนในทีม SOIL ซึ่งมาจากต่างมหาวิทยาลัย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoBoCon International Design Contest 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับสมาชิกในทีมที่มาจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น อียิปต์ โดยโจทย์ใหม่ในการแข่งขันครั้งนี้คือการสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะอวกาศ แต่ละทีมได้พัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อคีบลูกบอลด้วยวิธีที่หลากหลาย ให้ได้ลูกบอลมากที่สุด แม้ในการแข่งขันครั้งนั้นจะไม่ได้รางวัลใดๆ แต่สิ่งที่ได้รับคือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่และคุ้มค่าจากการได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ นักศึกษาต่างชาติ เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ให้เกิดขึ้นจริง
ไม้ไฑเลือกศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยให้เหตุผลว่าการเรียนในสาขานี้ทำให้ได้ความรู้กว้าง ทั้งในด้านเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สามารถนำทักษะและความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาหุ่นยนต์ นอกจากการเรียนแล้ว นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คนเก่งคนนี้ยังส่งผลงานวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารต่างประเทศและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้ไปฝึกงานและร่วมทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

View : 368