นิสิตจุฬาฯ ได้รับรางวัลสื่อดีเด่นแห่งชาติจาก พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

28/8/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: , ,

 

 

ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณและเกียรติบัตรผู้สร้างสื่อดีเด่นแห่งชาติ ประเภทส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จากผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง  “ย่ายิ้ม My Angle”  พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยได้รับรางวัลจาก พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

ภัทร์ภัสสร กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพราะมีสื่อต่างๆ ที่มีคุณภาพได้รับการคัดเลือกจำนวนกว่า ๙๐ ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเป็นรายการโทรทัศน์ มีเพียงผลงานของตนเพียงชิ้นเดียวที่เป็นผลงานของนิสิตจุฬาฯ  ภาพยนตร์สั้นเรื่อง  “ย่ายิ้ม My Angle”  ได้แรงบันดาลใจจากรายการ”คนค้นฅน” นำเสนอเรื่องราวของหญิงชราคนหนึ่งวัย ๘๘ ปีที่ใช้ชีวิตเพียงลำพังอยู่กลางป่า อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา ย่ายิ้มได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ ๑๖ ฝาย และปลูกต้นไม่กว่า ๙,๐๐๐ ต้น เพื่อให้คนและสัตว์ได้มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์   ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้มีการเผยแพร่ทาง facebook, YouTube และสื่อออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มารับชมและแชร์ไปเป็นจำนวนมาก

View : 1012