นิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ คว้ารางวัลการประกวดออกแบบ The 2017 DRIA International Open Competition

1/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ


นายภัคเกษม ธงชัย
นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Honorable Mention (The ten Finalist) จากการประกวดออกแบบในโครงการ The 2017 DRIA International Open Competition จัดโดย Department of Architecture, National University of Singapore เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อกระตุ้นแนวความคิดในด้านการจัดการน้ำการแก้ไขปัญหา ความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน้ำ โดยการออกแบบในเมือง ย่าน และชุมชนต่างๆ

View : 3171