ปาฐกถา อักษราภิวัตน์ ครั้งที่ 13 เรื่อง “ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา”

5/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดการปาฐกถา อักษราภิวัตน์ ครั้งที่ 13 โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ เรื่อง “ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/iaS6hB   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4899

View : 608