ภาพกิจกรรม : อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอวยพร ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี 

11/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องรอยัลฮอล์ ชั้น 1 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอวยพร และมอบพวงมาลัยแด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี

View : 605