ภาพกิจกรรม : พิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560

11/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

View : 135