ภาพกิจกรรม : การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา

12/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต่างๆ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา : ASEAN Caring and Sharing Community” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2560  กล่าวต้อนรับโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ กล่าวเปิดงานโดย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงษ์ ประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง“คุณธรรมใน อาเซียน: จิตอาสาในภาคพื้นสมุทร” ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมอาเซียนซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในประเด็นจิตอาสา เสริมสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคีต่างๆ ในการพัฒนางานจิตอาสา และคุณธรรมความดีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

View : 159