คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริเวณอาคารเรียนรวมและวิจัย 100 ปี”

12/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริเวณอาคารเรียนรวมและวิจัย 100 ปี (อาคารวิศวฯ 100 ปี) ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อป้องกันเหตุจากอัคคีภัย และให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง และการประสานงานขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

View : 83