การประชุมโครงการ ERASMUS+ Project SPIRE “Strategic IP Management for Effective R&I in Asian Higher Education”

25/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น

 

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ ERASMUS+ Project SPIRE “Strategic IP Management for Effective R&I in Asian Higher Education” ณ Masaryk University สาธารณรัฐเช็ก (10-13 กันยายน 2560) และ University of Bologna สาธารณรัฐอิตาลี (13 – 16 กันยายน 2560) ซึ่งโครงการ SPIRE ได้รับการสนับสนุนจากทางสหภาพยุโรปภายใต้กรอบงานของ Erasmus+ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการวิจัยรวมถึงการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา โดยประกอบด้วย 8 มหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 4 มหาวิทยาลัยในยุโรป

โดยระหว่างการศึกษาดูงานที่ University of Bologna ทาง รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอสรุปรายงานผลการสำรวจของประเทศไทยในหัวข้อ IP practice at HEIs in Thailand

Under the ERASMUS+ Project SPIRE “Strategic IP Management for Effective R&I in Asian Higher Education”, Assoc.Prof.Dr.Wisanu Subsompon, (Vice President for Property and Innovation Management), Assoc.Prof.Dr.Duanghathai Pentrakoon (Director of Chulalongkorn University Intellectual Property Institute (CUIPI)) together with CUIPI’s officers participated in study visit on Intellectual Property Development at Masaryk University, Czech Republic (10-13 September 2017) and University of Bologna, Italy (13 – 16 September 2017).  This SPIRE project is EU funded in the framework of the Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education Programme.  The overall objective is to enhance the effectiveness of Research and Innovation management via Intellectual Property (IP) means among 8 universities in Southeast Asia and 4 universities in Europe. During the visit at University of Bologna, Assoc. Prof. Dr. Duanghathai Pentrakoon, as a representative from Thailand, presented a summary of SPIRE Survey on IP practice at HEIs in Thailand.

 

View : 90