สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พระราชวิสัยทัศน์ในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 “

28/9/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 22 เรื่อง “พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พระราชวิสัยทัศน์ในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9” โดย ศ. ดร.สุภางค์ จันทวานิช และ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 – 13.00 น. (ลงทะเบียน 11.30 น. ) ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้ร่วมงานจะได้รับหนังสือ “สมเด็จบรมบพิตร ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก”  โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานแจ้งชื่อได้ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาตี่ โทร. 02-218-4916 หรือ e-mail: tipitaka.chula@gmail.com

View : 408