พิธีตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวาระครบ ๑ ปีนับแต่วันสวรรคต

3/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ในวาระครบ ๑ ปีนับแต่วันสวรรคต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๓๐ น.  ณ บริเวณรอบเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ

จากนั้น ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลาพระเกี้ยว  จุฬาฯจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมงานในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร.๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ หรือ http://www.cca.chula.ac.th/center/index.php

View : 1508