ภาพกิจกรรม : การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

3/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ศ.(กิตติคุณ) ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย จุฬาฯเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที 17 ประจำปี 2560 เรื่อง “One Health: New Challenges in Publice Health” เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแมนดาริน บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประชุมประกอบกอบด้วย การแสดงปาฐกถา การอภิปราย (Symposium) การบรรยายพิเศษการนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ และการแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงมาเป็นผู้บรรยาย ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ครู ที่เกี่ยงข้อง นิสิตนักศึกษา ประมาณ 200คน

View : 127