ภาพกิจกรรม : ปฐมนิเทศผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต

3/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯเป็นประธานปฐมนิเทศผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารพินิตประชานาถ

View : 70