เสวนา ผลการสำรวจ Education Watch “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย”

4/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดเสวนาทางวิชาการ และผลการสำรวจ Education Watch หัวข้อเรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเป็นเวทีเสนอความคิดว่าทิศทางทางการศึกษา นโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษาจะขยายผลต่อจากช่วงที่ผ่านมาอย่างไร โดยมี ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ดร.สมชัย สินแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และนายอนาวิล งามสง่า ประธานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6721

View : 115