๑๓ ตุลา ณ อุทยานจุฬาฯ “ร้อยปี ร้อยรักภักดี พระองค์ภูบดีภูมิพล”

6/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงาน “๑๓ ตุลา ณ อุทยานจุฬาฯ ร้อยปี ร้อยรักภักดี พระองค์ภูบดีภูมิพล”

๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ร่มเงาแห่งพระบารมี
– ชื่นชมทัศนียภาพ และบรรยากาศอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ

๑๗.๐๐ น.
ดนตรีจากพระราชหฤทัย
– การขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย C.U. Band

๑๘.๐๐ น.
น้อมสำนึกในพระมหากรุณา
– พิธีถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
• ร้อยดวงใจไทยประชาในแสงเทียน
– ร่วมจุดเทียนและขับร้องเพลงรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๑๙.๐๐ น. เสร็จสิ้นพิธีการ

View : 3607