การบรรยาย เรื่อง “Cultural Economics : Why Heritage Matters?”

6/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับโดย Eduniversal Best Master Ranking 2015-2016 เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 29 ของโลกทางด้านการจัดการทางวัฒนธรรม

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรมจะจัดการบรรยาย ในหัวข้อ Cultural Economics : Why Heritage Matters? โดย คุณพชรพร พนมวัน ณ อยุธยา ( A Clarendon Scholar at Oxford University ) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00  – 21.00 น. ณ ห้อง 414 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่  https://goo.gl/forms/4bYq85S6KnuoJXAR2

View : 73