ภาพกิจกรรม : ร้องปรัชญาและสนทนาปรัชญากับ มารค ตามไท

6/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการชุดปาฐกถาพิเศษ อักษราภิวัตน์ เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ปีคณะอักษรศาสตร์ ฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อักษราภิวัตน์” ร้องปรัชญาและสนทนาปรัชญากับ มารค ตามไท วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มารค ตามไท เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรสิรินธร

View : 35