ภาพกิจกรรม : แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครบรอบ 30 ปี

6/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร และคณะพร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง โดยมี คุณเฉลา กาญจนา บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นผู้แทนผู้บริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รับมอบกระเช้าดอกไม้ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่ คุณลักษ์โตเย่น วุฒิศักดิ์ ฝ่ายข่าว และคณะซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ เป็นอย่างดีเรื่อยมา

View : 321