นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎทางด้านเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 5 ในระดับอุดมศึกษา

9/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

 

นายสิกขวิชญ์ อมรนรชัย และ นายธรรมรัตน์ บุญเจริญพรสุข นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ทีม ARIMA คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทีม Rationalized ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ทีม Econ CU No 5 ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้ ทีมนิสิตจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ  อีก 2 ทีมยังคว้ารางวัลชมเชยอีกด้วย

 

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎทางด้านเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 5 ในระดับอุดมศึกษา จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชน ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

View : 4667