“โอสถศาลา” ย้ายที่ทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 60

9/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จะปรับปรุงพื้นที่การให้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)  คาดว่าจะแล้วเสร็จราวต้นเดือนมีนาคม  2561 โดยในช่วงที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง โอสถศาลาจะย้ายไปเปิดให้บริการ ณ อาคารกระถินณรงค์ ชั้น 1 (ในบริเวณคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ หันหน้าออกซอยจุฬาลงกรณ์ 64) คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปสามารถไปใช้บริการปรึกษาปัญหายา และซื้อยาได้ตามปกติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โทร.  0-2218- 8428-9

 

ที่ทำการชั่วคราว สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)

View : 4804