ภาพกิจกรรม : แถลงข่าว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติฯ และความสำคัญของการจัดนิทรรศการห้อง 1 – 2 – 3 พร้อมเชิญชวนนิสิตเก่าจุฬาฯ และประชาชนทั่วประเทศเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ 2558 – 2560 กล่าวถึง การริเริ่มจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าชมแล้ว ตั้งแต่อังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เรียนรู้การทรงงานของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกในรูปแบบใหม่ จำลองโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิตัลใหม่ล่าสุด 4D VIRTUAL MAPPING, VIRTUAL REALITY, AUGMENTED REALITY และ INTERACTIVE DIGITAL LIBRARY เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาญาณ แนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์ 70 ปี ผู้ชมสามารถสืบค้นและเลือกโหลดข้อมูลที่สนใจผ่านเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำไปศึกษาต่อได้
สนใจเข้าชมได้ตามเวลาข้างต้น และติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะล่วงหน้าได้ที่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 063 205 9009, 063 205 0990 หรือ www.cuaa.chula.ac.th

View : 431