“วันพูนทรัพย์” ร่วมรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

10/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานวันพูนทรัพย์ ประจำปี  2560  ในวันพฤหัสบดีที่  12  ตุลาคม 2560  เพื่อระลึกถึง ศ. ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  และปูชนียาจารย์คนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยเวลา 07.00  น. มีพิธีสงฆ์ ณ ห้องอำไพ  สุจริตกุล  เวลา 08.00 น. พิธีสักการะ ศ.ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ณ บริเวณหน้ารูปปั้น ศ. ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา  จากนั้น เวลา 09.00 น.  ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา มีพิธีเปิดงานวันพูนทรัพย์ และบรรยายพิเศษเรื่อง “สืบสานปณิธานศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา” โดย ศ.กิตติคุณอำไพ  สุจริตกุล และการบรรยายเรื่อง “หนังสือจารึกรัก จำหลักลาย” โดย   รศ.ดร.กรรณิการ์  สัจกุล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02-218-2565 ต่อ 6322

 

View : 127