ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประเมินคุณภาพหลักสูตรของจุฬาฯ

10/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

 

คณะกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตด้านหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการบริหารจัดการหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามศักยภาพของเรา โปรดสละเวลา 5-10 นาทีในการตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ที่ https://goo.gl/Ft7AXq  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะได้รับการประเมินโดยนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน โดยหากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจฯ สามารถ ติดต่อสอบถามที่ ผศ.ดร. ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์ Email: yupin.patara@gmail.com
โทร. 094-673-6177 ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ

View : 734