ภาพกิจกรรม : เสวนา “สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ความผูกพันของคนไทย จากสมเด็จย่าสู่ในหลวงรัชกาลที่ 9”

11/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา “สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ความผูกพันของคนไทย จากสมเด็จย่าสู่ในหลวงรัชกาลที่ 9” เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ การนำเสนอผลงานเรื่อง ข่าวการสวรรคตของสมเด็จย่าผ่านหนังสือพิมพ์จากสามัญชนสู่พระราชมารดา โดย ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คนไทย 4.0 กับความระลึกถึงในความโศกเศร้าเปิด Social Listening แล้วเราจะรู้ว่าคนไทยรักพ่อหลวงเพียงใด โดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ Dr.Mattew Philips Aberystwyth University, UK และคุณกล้า ตั้งสุวรรณ บริษัท Thoth Zocial ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์  ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

View : 149