เวที ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ “เสวนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีภาพถ่ายลิงเซลฟี่” 

12/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่ม Copyright Coalition Thailand จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เสวนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีภาพถ่ายลิงเซลฟี่” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

วิทยากร ประกอบด้วย
นางจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
นายยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ ผู้จัดการอาวุโส การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักเทคโนโลยี เอสซีจี
อาจารย์วิสิฐ ญาณภิรัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
อ.ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์ ประธานกลุ่ม Copyright Coalition Thailand

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/drv8GmBIO2ZTOAWU2 สอบถามรายละเอียด โทร 0-2218-2017 ต่อ 216, 226

View : 104