ภาพกิจกรรม : กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง คณะนิเทศศาสตร์

12/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้บันทึกวีดิทัศน์สัมภาษณ์บุคลากรของคณะฯ ที่ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร โดยใช้พื้นที่บริเวณดาดฟ้า อาคาร 1 ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ เป็นแปลงปลูกดอกดาวเรือง

View : 67